o programie

 

 

Wstęp

Program interCAD PL jest profesjonalnym, polskojęzycznym programem Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD), przeznaczonym do pracy w środowisku Windows XP/2000/NT/ME/98/95. 

interCAD PL jest przeznaczony głównie do wspomagania projektowania w dziedzinie konstrukcji mechanicznych. Jednak jego elastyczność powoduje, że jest wykorzystywany również w systemach informacji o terenie (SIT / GIS) m.in. w branżach takich jak inżyniera ruchu drogowego, wodociągi i kanalizacja. Program wykorzystywany jest także do projektowania obiektów przemysłowych, planowania wyposażenia budynków i mieszkań, projektowania łodzi, pojazdów, urządzeń elektrycznych, sanitarnych, górniczych i hutniczych. Zakres wykorzystania programu jest bardzo szeroki.

Oferowana przez nas wersja programu jest całkowicie polskojęzyczna. Komunikacja z użytkownikiem odbywa się w języku polskim. Także dostarczane z programem podręczniki oraz pomoc kontekstowa są napisane po polsku.

W programie interCAD PL położono największy nacisk na otwartość w stosunku do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Program pozwala na precyzyjne definiowanie sposobu działania poleceń, co umożliwia ścisłe przystosowanie ich do aktualnych potrzeb i stylu pracy projektanta oraz zapewnia maksymalną efektywność pracy.

Możliwości takie uzyskano dzięki nowoczesnej koncepcji programu, opartej na wieloletnim doświadczeniu jego twórców w rozwoju systemów CAD oraz na analizie potrzeb użytkowników. Jedną z zasadniczych cech tej koncepcji jest możliwość szybkiego tworzenia nowych funkcji i poleceń w odpowiedzi na wymagania użytkowników. Nowe funkcje wbudowywane w program lub tworzone jako niezależne moduły (aplikacje specjalistyczne) realizują w pełni indywidualne potrzeby i zamówienia użytkowników. Ograniczony został więc problem oczekiwania przez użytkowników na, być może odległą i nie zawsze zgodną z potrzebami, nową wersję programu.

Dzięki wbudowanemu językowi programowania interCAD Basic nasi partnerzy i doświadczeni użytkownicy uzyskują możliwość rozbudowywania programu o nowe polecenia, moduły obliczeniowe lub zarządzające bazami danych. Język interCAD Basic jest zgodny z "Visual Basic for Applications". Interfejs programistyczny (OLE Automation) oferuje praktycznie nieograniczone możliwości dostosowywania programu do wielu zastosowań przy pomocy języków do języków typu C++, Delphi, Visual Basic czy MS-Access.

Niewątpliwym atutem programu jest to, że mająca swoją siedzibę w Lublinie polska firma CCS wellCAM, producent programu interCAD PL, jest w stanie zrealizować w szybkim terminie indywidualne zamówienia użytkowników.

Wdrożenia i fachowa pomoc

Kompleksowe wdrażanie systemów informatycznych jest skomplikowanym i pracochłonnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Można znaleźć wiele przykładów firm w których zakupione systemy informatyczne nie zostały nigdy w pełni wdrożone lub wdrożenie przeciągało się na długie lata. Spowodowane to było tym, że użytkownicy tych systemów byli pozbawieni fachowej pomocy i doradztwa podczas wdrożenia. Przy wdrażaniu programu interCAD PL użytkownicy nie zostaną pozostawieni samym sobie. Nasi partnerzy uczestniczą we wdrażaniu programu na każdym jego etapie służąc fachową pomocą popartą wieloletnim doświadczeniem.

Stanowisko pracy i wymagania sprzętowe

Program interCAD PL nie ma szczególnych wymagań sprzętowych, do poprawnego działania wystarcza mu dowolny komputer z 32-bitowym systemem Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP) z zainstalowaną odpowiednią ilością pamięci operacyjnej (zalecaną jako optymalna dla danego systemu). Aby osiągnąć komfort pracy z bardzo dużymi rysunkami zaleca się system Windows XP Pro oraz co najmniej 256 MB RAM. Program może być wykorzystywany także na komputerach przenośnych (na przykład w terenie przy pracy z mapami, w hali produkcyjnej) oraz na stanowiskach komputerowych menedżerów firm. Standardowo program może pracować w dowolnej sieci obsługiwanej przez system operacyjny.

Minimalna konfiguracja sprzętowa

Optymalna konfiguracja sprzętowa


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2004