Napisz do nas

Jeśli chciałbyś podzielić się z nami dowolną informacją, wypełnij poniższy formularz i wciśnij przycisk "Wyślij". Nikt oprócz nas wiadomości tej nie zobaczy. Dziękujemy!

Imię, nazwisko:
Adres e-Mail: Uwaga! Bez podanego adresu nie będziemy w stanie odpowiedzieć!
Temat:

   

Obowiązek informacyjny RODO. Dane, które zostaną podane w formularzu (m.in. imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej) będą przez nas przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia lub informacji.

Twoje dane są chronione za pomocą środków technicznych oraz odpowiednich procedur dostępu i wykorzystywania danych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą są przetwarzane Twoje dane osobowe, będą one przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych z tytułu wzajemnych umów / świadczenia usług / współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z innych przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów / współpracy.

Tam, gdzie dane osobowe są przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Pamiętaj, że jeśli Twoje dane są przetwarzane w oparciu tylko o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a Twoje dane będą przetwarzane tylko do tego momentu. Twoje dane nie są przekazywane podmiotom trzecim (poza przypadkami, które bezwzględnie zobowiązują do ich przekazania z mocy prawa).


Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018