Nasze najważniejsze produkty

Program Środowisko Charakterystyka
interCAD PL Windows 95/98/ME /NT/2000/XP interCAD PL jest profesjonalnym programem CAD dla Windows służącym do wspomagania projektowania i przygotowywania dokumentacji technicznej w wielu branżach. Jest również platformą dla Systemów Informacji o Terenie (SIT).
interCAD Wod-Kan Windows 95/98/ME /NT/2000/XP Specjalistyczna aplikacja firmy wellCAM CCS do kompleksowej obsługi branży wodociągi i kanalizacja (Wod-Kan), współpracująca z programami interCAD PL i interCAD Viewer Plus.
interCAD OMO (iOMO) Windows 95/98/ME /NT/2000/XP Pakiet oprogramowania firmy iKOM współpracujący z programami interCAD PL i interCAD Viewer Plus, realizujący Operacyjną Mapę Oznakowania (iOMO).
interCAD OMO to specjalistyczna aplikacja do obsługi infrastruktury drogowej w zakresie inżynierii ruchu. Łączy mapę numeryczną z obiektami pasa drogowego oraz z szeroko rozumianą bazą danych je opisującą. Aplikacja jest bezpośrednim następcą aplikacji Operacyjna Mapa Oznakowania dla wellCAM 2D pod DOS.
interCAD OMU (iOMU) Windows 95/98/ME /NT/2000/XP Pakiet oprogramowania firmy iKOM współpracujący z programami interCAD PL i interCAD Viewer Plus, realizujący Operacyjną Mapę Utrzymania Ulic (iOMU).
interCAD OMU to specjalistyczna aplikacja do prowadzenia numeracji i ewidencji dróg, uwzględniający wymogi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU l GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393). Pozwala na powiązanie danych poszczególnych parametrów technicznych z grafiką mapy cyfrowej, wykorzystując szereg specjalistycznych narzędzi ułatwiających prowadzenie ewidencji.
Pomiary ruchu (iPOM)
Potoki ruchu (iPOT)
Windows 95/98/ME /NT/2000/XP Pakiet oprogramowania firmy iKOM współpracujący z programem interCAD PL. Aplikacje iPOM oraz iPOT służą do zarządzania danymi o ruchu. Umożliwiają stworzenie bazy danych węzłów - skrzyżowań (lub przekrojów) na których były wykonywane pomiary ruchu wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych wlotów i generowaniem graficznych kartogramów na przygotowanych wcześniej formularzach. Aplikacja umożliwia automatyczne generowanie wektorowej mapy obciążenia sieci, arkuszy z wynikami pomiarów poszczególnych skrzyżowań (wraz z fragmentami mapy cyfrowej obejmującymi dane skrzyżowanie), w pojazdach umownych (E/h) lub rzeczywistych (P/h), także dla wyliczonych prognoz ruchu.
Sygnalizacja świetlna (iSYG) Windows 95/98/ME /NT/2000/XP Pakiet oprogramowania firmy iKOM, iSYG Sygnalizacja jest przeznaczony dla projektantów i osób eksploatujących drogowe sygnalizacje świetlne. Program w środowisku interCAD PL umożliwia stworzenie i późniejszą edycję rysunków programów sygnalizacji (zawierające tzw. "paski"). Program jest doskonałym narzędziem do efektywnego projektowania jak i sprawdzania zaprojektowanych rozwiązań pod kątem ich optymalizacji i bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki integracji z mapą cyfrową zapewnia zaawansowaną wizualizację przyjętych rozwiązań.
interCAD PL Viewer Plus Windows 95/98/ME /NT/2000/XP interCAD PL Viewer Plus jest przeglądarką graficzną i stacją drukującą pracującą w dowolnym 32-bitowym środowisku Windows. Jest również platformą wizualizacji graficznych (pracując jako serwer automatyzacji) dla specjalistycznych aplikacji Systemów Informacji o Terenie (SIT).
Umożliwia pracę z rysunkami stworzonymi przy pomocy dowolnych programów rodziny interCAD i wellCAM.
wellCAM ME DOS wellCAM ME jest profesjonalnym systemem CAD służącym do wspomagania projektowania i przygotowywania dokumentacji technicznej w szeroko rozumianej mechanice. Program nie jest już dostępny w otwartej sprzedaży, jego bezpośrednim następcą jest interCAD PL pracujący w środowisku Windows.

Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2007