Obszary zastosowań

Dzięki nowoczesnej koncepcji i otwartości w stosunku do użytkownika programy interCAD i wellCAM mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sporządzenia profesjonalnej dokumentacji rysunkowej, map cyfrowych oraz powiązania obiektów graficznych z informacjami pochodzącymi z baz danych.

Przykłady zastosowań programów interCAD i wellCAM

Konstrukcje mechaniczne

Programy interCAD PL i wellCAM ME wyposażone są w aplikacje służące do wspomagania projektowania w dziedzinie konstrukcji mechanicznych. Ich podstawową cechą jest znajomość zasad sporządzania rysunków technicznych. Programy oferują silne narzędzia rysunkowe, między innymi inteligentne i optymalnie rozwiązane kreskowanie i wymiarowanie, automatyczne sporządzanie list części, bibliotekę części znormalizowanych, konstrukcje wariantowe, dynamiczne kreślenie. Moduł wellARCH programu wellCAM ME umożliwia archiwizację rysunków, zapewniając bezpieczną pracę w systemach sieciowych. Możliwa jest wymiana rysunków z innymi programami CAD. Wbudowany interpreter języka interCAD Basic (program interCAD) oraz CMD (program wellCAM ME) umożliwiają użytkownikom tworzenie ich własnych aplikacji. Interfejs Automatyzacji OLE (program interCAD) pozwala na rozbudowywanie programu o nowe cechy i jeszce lepsze dostosowanie go do swoich potrzeb.

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Systemy informacji o terenie

Program interCAD PL posiada rozbudowane możliwości wiązania obiektów i symboli rysunkowych z informacjami opisowymi pochodzącymi z baz danych. Rozbudowany interfejs automatyzacji dostarczają firmom produkującym oprogramowanie i użytkownikom bogate możliwości projektowania i tworzenia własnych nakładek i aplikacji współpracujących z programem interCAD PL. Opisywane cechy pozwoliły na stworzenie specjalistycznych pakietów oprogramowania umożliwiających wykorzystanie map numerycznych (cyfrowych) do ewidencjonowania i zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną, ruchem drogowym oraz innymi obiektami infrastruktury.

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Elektrotechnika

use_ele.gif (3433 bytes)

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Operacyjna Mapa Oznakowania

iOMO - Operacyjna Mapa Oznakowania jest nakładką specjalistyczną dla programu interCAD opracowaną kompleksowo do celów inwentaryzacji i zarządzania oznakowaniem pionowym i poziomym dróg i ulic. Nakładka dostarcza zestawu narzędzi i kompletu symboli przygotowanych do wykorzystania przez inżynierów ruchu oraz branże związane z utrzymaniem sieci drogowej. Stanowi system wydawania zleceń zmian w organizacji ruchu w automatycznie aktualizowanej mapie inwentaryzacji oznakowania. Umożliwia projektowanie wielowariantowe. Praca odbywa się w środowisku Windows z wykorzystaniem platformy programu interCAD PL w powiązaniu z wektorową mapą numeryczną (z możliwością doczytania podkładów geodezyjnych w tle). Twórcą nakładki jest firma iKOM specjalizująca się w wykonywaniu prac z zakresu inżynierii ruchu.

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

use_wodkan.gif (7560 bytes)Aplikacja interCAD Wod-Kan jest modułowym oprogramowaniem przeznaczonym dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, umożliwiającym stworzenie mapy numerycznej na bazie istniejących opracowań geodezyjnych, integrację mapy numerycznej z bazami danych, stałą bieżącą aktualizację mapy i baz danych oraz aktualizację na podstawie projektów lub inwentaryzacji, aktualizację danych informacjami pochodzącymi z różnych źródeł. Aplikacja interCAD Wod-Kan opracowana została jako elastyczne narzędzie wykorzystywane w codziennej pracy, umożliwiające śledzenie na bieżąco stanu szeroko rozumianej sieci i zachodzących w niej zdarzeń (np. awarii). Możliwy jest również dostęp do historii sieci (w tym na przykład historii i statystyk awarii w sieci). Otwarta i modułowa budowa aplikacji umożliwia integrację z różnorodnymi modułami symulacyjnymi i obliczeniowymi.

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Biblioteki symboli elektrycznych i pneumatycznych

Oprócz standardowych bibliotek mechanicznych części normalnych, w programach wellCAM ME i interCAD PL mogą być tworzone i wykorzystywane biblioteki symboli elektrycznych i pneumatycznych umożliwiające rysowanie schematów. Powiązanie tych schematów z rysunkami mechanicznymi pozwala na opracowywanie kompleksowych projektów i tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń pneumatycznych.
Każdemu symbolowi mogą być przypisane informacje o oznaczeniach, typie i właściwościach aparatu lub urządzenia reprezentowanego danym symbolem. Specjalne aplikacje umożliwiają tworzenie różnorodnych zestawień z wykorzystanych symboli.

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Instalacje elektryczne

use_ele_inst.gif (2946 bytes)

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Katalogi części

use_katalogi.gif (4530 bytes)

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Przemysł meblarski

use_meble.gif (4771 bytes)

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Szkice technologiczne

use_technol.gif (3391 bytes)

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści

Otwartość programów

Programy wellCAM i interCAD są programami otwartymi i udostępniają użytkownikom oraz dealerom szereg możliwości tworzenia własnych programów w oparciu o istniejące polecenia, wykorzystując przy tym wbudowany interpreter języka  interCAD Basic (interCAD) i CMD (wellCAM). Możliwe jest także pisanie własnych poleceń w języku C (wellCAM) oraz C++, Delphi, Visual Basic i Access (interCAD) .

Zarówno lubelska firma wellCAM jak i nasi partnerzy są w stanie wykonać zamówienia na specjalistyczne aplikacje realizujące indywidualne potrzeby i wymagania użytkowników. Nasi partnerzy uczestniczą także we wdrażaniu programu na każdym etapie, służąc fachową pomocą popartą wieloletnim doświadczeniem.

go_top.gif (76 bytes) Powrót do spisu treści


Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2007